ទូរស័ព្ទ: +85585402492 | Telegram: W88khmer

ជ្រើសរើសការភ្នាល់ដោយផ្អែកលើការប្រែប្រួល
ភាពប្រែប្រួលនៃហាងឆេងតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងតារាងហាងឆេងរបស់អ្នកភ្នាល់ ជាពិសេសកាន់តែជិតដល់ម៉ោងនៃការប្រកួត។ ការឡើងចុះនៃហាងឆេងអាចមកពីហេតុផលជាច្រើន វាអាចមកពីការប្រកួត ក្រុម អ្នកលេងនៅលើទីលាន ឬផ្ទះអាចផ្លាស់ប្តូរហាងឆេងដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការភ្នាល់។ ដូច្នេះ ភាពប្រែប្រួលនៃហាងឆេងក៏នឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពវាយតម្លៃការប្រកួត ដូច្នេះអ្នកលេងអាចជ្រើសរើសបាន។

ជ្រើសរើសការភ្នាល់ដោយផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម
ការជ្រើសរើសការភ្នាល់ដោយផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមនឹងជាវិធីប្រាកដនិយមបំផុតក្នុងការទស្សន៍ទាយការភ្នាល់បាល់ទាត់ ពីព្រោះចំណាត់ថ្នាក់គឺជាអ្វីដែលបង្ហាញពីការសម្តែង និងថ្នាក់របស់ពួកគេ។ ចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់ក្នុងការប្រកួត សមត្ថភាពក្រុមកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការឈ្នះ។ ជាការពិតណាស់វានឹងមានករណីដែលនេះមិនមែនជាករណីប៉ុន្តែមិនមានច្រើនពេកទេ។

ជ្រើសរើសការភ្នាល់ដោយផ្អែកលើការពិត
អ្នកលេងអាចត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេសម្រាប់ក្រុមជាក់លាក់មួយដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនចំពោះស្ថិតិជាក់ស្តែង។ ការរៀនអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃធនធានមនុស្សក្នុងក្រុម ប្រវត្តិការប្រកួត ការប្រកួតថ្មីៗ… នឹងជួយអ្នកលេងមានទស្សនៈកាន់តែមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនឱកាសឈ្នះរបស់ពួកគេ។

អ្នកលេងកាន់តែច្រើន ការទូទាត់របស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់។ ចូលទៅកាន់ W88 ឥឡូវនេះ លេង និងចាប់យកឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង៖