ចង់ឈ្នះអាវក្រុម Wolves?

04-02-2019

តើប្រិយមិត្តចង់ឈ្នះអាវក្រុម Wolves ឬទេ?

ល័ក្ខខ័ណ្ឌងាយៗ ដោយគ្រាន់ចូលទៅលេងនៅស្លុតម៉ាស៊ីន Wolves។ នៅស្លុតម៉ាស៊ីន Wolves អ្នកនឹងមានសំណាងឈ្នះជាសាច់ប្រាក់ ជាមួយនឹងមេគុណធំៗ។

ហើយប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសញ្ញាអាវ Wolves ចំនួន៥ក្នុងពេលបង្វិល អ្នកនឹងទទួលបានអាវក្រុម Wolves ដោយគិតថ្លៃ!

នៅចាំអ្វីទៀត? ចុចទីនេះ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម