ការតំឡើងកម្មវីធី W88 នៅលើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ iOS តាម Safari

06-10-2021

កាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់សមាជិក W88 ទាំងអស់ដែលប្រើប្រាប់ទូរស័ព្ទដៃប្រព័ន្ធ iOS ក្នុងការទាញយកកម្មវិធីរបស់ W88 ដាក់លើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ តាមរយះកម្មវិធីរុករក Safari។ សូមធ្វើតាមការណែនាំងាយៗខាងក្រោមដើម្បីទាញយកកម្មវីធី W88៖

1. នៅក្នុងកម្មវិធី Safari ចុចលើប៊ូតុង share icon

2. ចុច “Add to Home Screen”

3. សជិកអាចការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះកម្មវិធីបាន ហើយបន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យ “Add”

4. ពេលនេះកម្មវិធី W88 មាននៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយ។